Artikler

Morfogenese og udvikling af den menneskelige psyke

Ifølge Sheldrake er de morfogenetiske felter lig med de fysiske kraftfelter, det vil sige afgrænsede felter, styret af bestemte former for energi og information.

Disse felter er tilsyneladende resultatet af registreringen af en slags "hukommelse i naturen" af en gentagen adfærd, som skabes, når naturen har dannet en tilstrækkelig stabil og kraftig struktur gennem manifesteringen af et nødvendigt fænomen, på et hvilket som helst af de forskellige niveauer af virkelighed, som danner kosmos.

Således er de morfogenetiske felter forbundet af regelmæssigheden af specifikke fænomener på forskellige niveauer af virkelighed, som: det fysiske niveau, det kemiske niveau, det biologiske niveau, det sociale niveau, det kulturelle niveau eller det psykiske/sjælelige niveau.

I princippet er disse nye skabeloner og fænomener sjældne og begrænsede, men gennem opbygningen af en væremåde i naturen, bliver de hver gang mere hyppige, indtil de slutteligt konstituerer sig til almindelige og konstante.
 

Psyke og civilisation

Niveauet af psykisk/sjælelig virkelighed er det, som interesserer os. Inspireret af Marie Von Franz, som var elev af Carl G. Jung, nævner Sheldrake eksistensen af niveauer i det ubevidste. Disse danner de respektive morfogenetiske felter, som er ansvarlige for dannelsen af de menneskelige personligheder.

Derfor vil hver levende kultur være det morfogenetiske felt, der er ansvarligt for dannelsen af de forskellige former for og niveauer af personligheder eksisterende indtil i dag. De vil også være ansvarlige for fremkomsten af de nye typer og niveauer af pionerer, som vil kunne åbne vejen for fremtiden.

Efter den oversøiske ekspansion af den vestlige civilisation i slutningen af det 16. århundrede dannedes et nyt fænomen - det globale samfund. Denne forandring frembringer et nyt niveau af store psykiske/ spirituelle personligheder, som samfundet ikke har været forberedt på eller udviklet til at møde.

I følge logikken er der kreeret en situation, som samtidigt er krævende og gunstig for udviklingsmæssige transformationer og kvalitative spring i den menneskelige bevidsthed. For denne vil hvert kulturs morfogenetisk felt være indstillet på at skabe menneskelige personligheder, der er tilpasset til de nye og mere krævende omstændigheder for at leve i et samfund af globale dimensioner.

Forskellige kulturer har tilsammen skabt en samling af banebrydende spirituelle personer, som med deres indsigter og erkendelser er kaldet til at orientere mod dannelsen af en mere harmonisk og human global civilisation. Denne kulturelle pionér synes i dette tilfælde at have taget form af en spirituelt højt begavet.

Eksempler på banebrydende personligheder og deres korresponderende morfogenetiske felters oprindelse:

Pierre Teilhard de Chardin for den kinesiske kultur, med hans teori om "Evolutor  Dei" (Dios Evolutivo). Den udviklingsmæssige proces i retning af bevidsthedens kompleksitet. Punktet "Omega" som det fælles mål for den menneskelige evolution.

Carl G. Jung for den kristne vestlige kultur, med hans teorier om arketyperne i det kollektive ubevidste, processen af individuation og med Selvet som center for psyken og potentialet for udvikling af mennesket.

G. I. Gurdjieff for den kristne orientalske kultur, med videnskaben "Cuarto Camino" og teorien om den mulige evolution af mennesket.

Bapak Subuhu for den islamiske kultur i Indonesien, med hans fællesøkonomiske bevægelse "Subud" og videnskaben af Lahita Kegiwan.

Morihei Ueshiba for den koreanske og japanske kultur med udviklingen af kunsten Aikido og etiken "La Paz Abundante".

Carlos Castaneda for den centralamerikanske civilisation med sin teori om "La segunda atención Permanente", "El Intento Impecable" og videnskaben om "Tensegridad".

Don Benito Qoriwaman, Don Andrés Espinosa, Don Melchor Deza y Don Manuel Quispe for kulturen i Andes med "Kausay Puriy".

Alle disse er bærere af et totalt nyt perspektiv til at anskue spiritualiteten på, som har de følgende karakteristika til fælles:

At overskride de konventionelle systemer såvel symbolsk som rituelt ved at overvinde den traditionelle dogmatiske og rituelle ensidighed i de konventionelle spirituelle retninger.

- Tager en total spirituel udvikling i betragtning, som er mulig for alle menneskelige væsener og ikke kun for nogle få "udvalgte", "priviligerede" eller "prædestinerede".

- Erklærer at det er muligt at kunne opnå Paradis på jorden, hvis man forstår denne oplevelse som resultatet af en proces i vores menneskelige udviklingsproces.    

For at sige det på en meget enkel og direkte måde, har de traditionelle åndelige retninger forventningen om en eller anden materialisation af det guddommelige, en ny Profet, Avatar eller Messias.

De anser det at være menneske for ensbetydende med, at man allerede iboende i sig har potentialet til at udvikle sig ubegrænset spirituelt. Det vil sige at de anser den spirituelle udvikling og ophøjelsen til gud som en naturlig iboende og opnåelig proces for alle.

De er meget mere fokuserede på typen af praksis end på systemer af overbevisninger. Derfor viser de sig i form af spirituelle kunstarter.

I følge logikken i Sheldrakes teori vil alt det, der højner antallet af denne type fænomener sandsynligvis gøre det lettere for tilsynekomsten af tilsvarende fænomener.

På den ene side kan det medføre en gensidig tilnærmelse af de forskellige spirituelle strømninger, hvilket vil berige alle deltagerne i dialogen og sandsynligvis endog eliminere begrænsningerne i de forskellige nævnte systemer.

På samme måde vil det betyde, at denne type lære udviser en verdensomspændende tendens, som i denne eller følgende generationer vil frembringe et større antal af højt udviklede spirituelle.

Til sidst må vi holde fast ved følgerne af det, som vi her har fremstillet. Nemlig at den spirituelle inka praksis ikke er metoden, men ganske enkelt en metode mellem mange andre af tilsvarende gyldighed med den hensigt at udvikle den menneskelige spiritualitet.

På samme måde er det, at synspunkterne fra denne tradition er SYNSPUNKTER, og ikke mere end det. Derfor er udøvelsen af denne kunstart (Andestraditionen) i princippet hverken modstridende eller uforenelig med andre overbevisninger, filosofier eller systemer af anskuelser.

Juan Nuñez del Prado
 Kontakt os
Du kan kontakte Inkaspirit på nedenstående mailformular.

Skriv hvilke Workshop du ønsker at deltage på i besked feltet enden for.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Sami hilsner til dig
Anita og Jens Peter Hansen
Kontaktperson: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked  
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
© Inkaspirit.dk - Anita & Jens Peter Hansen - Kildemosen 17, 2880 Bagsvær - E - mail info@inkaspirit.dk - Tlf. 28783435